Lorem ipsum proin gravida nibh vel velit auctor aliquetenean idelit sollicitudin, lorem quis bibendum auci elit consequat ipsutis sem.
1-677-124-44227

info@yourbusiness.com

184 Main Collins Street | West victoria 8007

Sleduj #runjinak runnery na Instagramu

Lorem ipsum proin gravida nibh vel velit auctor alique tenean sollicitudin, lorem quis.
Top

Pravidla a podmínky

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů, pořizování a užití zvukových, obrazových či zvukově obrazových záznamů nebo projevů osobní povahy týkajících se osoby účastníka závodu seriálu #runjinak 2018 (dále jen „Zásady“)

Tyto Zásady stanoví, jakým způsobem používáme a chráníme Vaše osobní údaje, které jsou nám předávány prostřednictvím Vaší registrace do závodu seriálu #runjinak 2018 (dále jen „Závod“) na této webové stránce www.runjinak.cz (dále jen „Webová stránka”). Správcem osobních údajů je fyzická osoba Tomáš Kánský, se sídlem Na Farkáně III 281/1, 150 00 Praha 5, IČ 74847678 (dále jen „TK“). TK se zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů. Veškeré Vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Zásady dále upravují, jakým způsobem pořizujeme a užíváme zvukové, obrazové či zvukově obrazové záznamy týkající se Vaší osoby v rámci Závodu.

Tím, že TK poskytnete Vaše osobní údaje, nám udělujete v souvislosti s Vaší účastí v Závodu svůj souhlas se zpracováním a správou poskytnutých údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon”), se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.

Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo ve spojení s dalšími informacemi.

Informace, o které Vás žádáme, mohou zahrnovat:

 • jméno/příjmení
 • rok/datum narození
 • korespondenční adresu
 • číslo mobilního telefonu
 • pohlaví
 • emailovou adresu

Vaše údaje budou zpracovávány za účelem vytvoření Vaší registrační karty, prověření Vaší platné účasti v Závodě, pro účely zasílání informací o sportovních akcích a závodech pořádaných TK a sdělování výsledků Závodů a zároveň pro další obchodní a marketingové účely Partnerů Závodu (tzv. přímý marketing).

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout jiným společnostem, se kterými spolupracujeme proto, aby nám pomohly uspořádat a zorganizovat atraktivní a kvalitní závody (dále jen „Partneři“). Seznam Partnerů je uveden na Webové stránce. Tento seznam může být aktualizován.

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území České republiky a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do jiných států.

Máme možnost shromažďovat informace o souborech cookies na koncovém zařízení uživatele a dalších podobných technologiích, jako jsou místní úložiště dat prohlížeče nebo nápověda.

Cookie je malý textový soubor, který prohlížeč ukládá na koncové zařízení uživatele. Soubory Cookies často obsahují anonymní, jedinečný identifikátor, který nám dovoluje určovat a počítat prohlížeče, které navštěvují naše stránky. Cookies nám také umožňují sbírat informace o tom, jak a kdy jsou používány služby: například ze které stránky se uživatel na naše služby dostal, kdy a co uživatel webu na Webové stránce prohlíží, který prohlížeč používá, jaké je rozlišení obrazovky, jaký je operační systém, jaká je adresa IP terminálu uživatele a sériové číslo. Cookies také uživateli poskytují možnost nevkládat pokaždé uživatelské jméno, heslo a osobní přizpůsobení.

Cookies se samy v síti nepohybují, pouze jsou terminálu uživatele přiřazeny webovou stránkou, kterou si uživatel načte. Soubory cookie může později číst a používat pouze server, který tyto soubory zaslal. Cookies a podobné technologie nepoškozují terminál uživatele nebo jeho soubory, ani nemohou být použity ke spouštění programů nebo k šíření virů.

Uživatelé nemohou být jen pomocí cookies nebo dalších technologií identifikováni a Webová stránka nemůže znát např. e-mailovou adresu uživatele, pokud nám ji sám nesdělil. Se zřetelem na právní předpisy pro ochranu soukromí a zásad ochrany osobních dat u každé služby mohou být informace obdržené ze souborů cookie a jiných podobných technologií spojeny s případnými dalšími informacemi získanými od uživatele jiným způsobem.

Cookies a podobné technologie se používají pro analýzu a další vývoj našich služeb, abychom mohli našim uživatelům poskytovat lepší služby.

Vaše osobní údaje mohou být použity pro účely přímého marketingu v případě, získáme-li od Vás příslušný souhlas k jejich užití k danému účelu. Pro účely využití Vašich osobních údajů k přímému marketingu, tzn. zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou (prostřednictvím emailu a/nebo SMS), Vás požádáme o souhlas k jeho odběru nebo Vám umožníme se z jeho odběru odhlásit.

Váš souhlas s využitím Vašich osobních údajů k přímému marketingu můžete vyznačit v políčku níže.

Vaše osobní údaje zpracováváme od odeslání registračního formuláře po dobu 5 let.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů Vám náležejí níže specifikovaná práva, která můžete dle Vašeho uvážení využít:

 • Právo přístupu ke svým osobním údajům
 • Právo požadovat opravu, blokování nebo likvidaci osobních údajů pokud se domníváte nebo zjistíte, že my nebo námi pověřené třetí osoby provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování
 • Právo na výmaz (tzv. „právo být zapomenut“)(s účinností od 28. 5. 2018)
 • Právo na omezení zpracování svých osobních údajů (s účinností od 28. 5. 2018)
 • Právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace účastníka (s účinností od 28. 5. 2018)
 • Právo na přenositelnost údajů (s účinností od 28. 5. 2018)
 • Právo svůj souhlas kdykoliv odvolat (Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním)
 • Právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů správcem u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

Odesláním registračního formuláře udělujete TK v souvislosti se svou účastí v Závodu souhlas, v souladu s ustanovením § 84 a násl. Občanského zákoníku v platném znění, s pořízením své podobizny, zvukových, obrazových či zvukově obrazových záznamů v průběhu Závodu a/nebo při předávání kterékoliv ceny, která Vám bude v rámci Závodu předávána osobně (dále jen „snímek“) a udělujete souhlas s užitím snímku pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas udělujete bezplatně, bez věcného, množstevního a územního omezení na dobu 5 let. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým TK snímek v souladu s jeho určením poskytne.